O nas

\

mgr inż. Jacek Piskorski

Doświadczenie zawodowe zdobywał począwszy od pracy, jako pracownik techniczny w PGNiG w Sanoku na kopalni gazu ziemnego w roku 1990. Kolejnym szczeblem kariery było objęcie w 1992 roku stanowiska Kierownika Kopani gazu i Odsiarczalni gazu Tarnów I. Tu w latach 1995-1998 prowadził budowę i uruchomienie największej wówczas w Polsce odsiarczalni opartej
na technologii chelatowej. W roku 1998 obejmuje funkcję kierownika na nowym złożu Pilzno i pełni tę funkcję do dziś. W tym też roku składa z wynikiem pozytywnym egzamin na uprawnienia „Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego wydobywającego otworami wiertniczymi ropę i gaz”. Od roku 2010 w oddziale w Sanoku w wprowadzony zostaje ZSZJ zostaje wtedy audytorem wewnętrznym.
Od 2005 roku podejmuje równolegle współpracę z Det Norske Veritas jak specjalista w zakresie wydobycia ropy i gazu oraz bezpieczeństwa w górnictwie otworowym. Bierze udział w certyfikacji Zintegrowanych Systemów Zarządzania w PGNiG Oddział Zielona Góra, oraz w późniejszych latach w re-certyfikacji tego systemu. Uczestniczy również, jako kontraktor DNV w certyfikacji firmy PETROBALTIC a potem Lotos-Pertobaltic. w roku 2008 uzyskuje w DNV uprawnienia weryfikatora emisji i bierze czynny udział, jako weryfikator wiodący w weryfikacji takich firm jak PKN ORLEN, Lotos, Lotos Asfalt, Południowy Koncern Energetyczny (PKE).

Od roku 2010 tworzy firmę Carbonium i w ramach tej firmy bierze udział w budowie instalacji skraplania gazu w Nigerii na złożu OZIENGBE dla NET-WORK OIL & GAS LIMITED. W ramach tej firmy realizuje prace związane z doradztwem w zakresie EU ETS, ale także rozwija nowe usługi, w tym raportowanie efektywności energetycznej. Wykonawca licznych audytów energetycznych oraz efektywności energetycznej. Rozwija działalność w kierunku wydobycia wód termalnych
i leczniczych, jako Kierownik Ruchu Zakłady Wydobycia Wód Termalnych CUDZYNOWICE (uprawnienia uzyskuje w roku 2015)

Kwalifikacje i umiejętności

- uzyskane uprawnienia górnicze : Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego wydobywającego otworami wiertniczymi ropę i gaz; Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego wydobywającego pozostałe kopaliny otworami wiertniczymi

- Certyfikat „Certified Project Management Associate IPMA level D”

- uprawnienia dozoru energetycznego dla kotłów ciśnieniowych ,

- uprawnienia dozoru energetycznego instalacji gazowych wysokiego ciśnienia ,

- Uprawnienia dozoru energetycznego sprężarek

- Uprawnienia dozoru energetycznego agregatów prądotwórczych ,

- Odbyte specjalistyczne szkolenie „Transport towarów niebezpiecznych”

- Odbyte specjalistyczne szkolenie ”Ochrona towarów niebezpiecznych”

- Odbyte specjalistyczne szkolenie „ Technika bezpieczeństwa w zakresie urządzeń objętych DT „

- Odbyte specjalistyczne szkolenie „ Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe materiałów i urządzeń „

- Odbyte specjalistyczne szkolenie „ Aspekty środowiskowe przy wydobywaniu ropy naftowej i gazu ziemnego”

- Odbyte specjalistyczne szkolenie „ Bezpieczeństwo i ochrona informacji niejawnych„ organizowane przez pracowników ABW

- Szkolenie pedagogiczne uprawniające do nauczania zawodu

Wybrane podmioty

Wybrane podmioty, dla których realizował prace (weryfikacja, obliczenia emisji):

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., PGE Górnictwo i Energetyka S.A., Cementownia Kraków - Nowa Huta Sp.z o.o., "Grupa Ożarów" S.A.’ Cementownia Rejowiec S.A., Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o.,, LAFARGE CEMENT S.A., Cementownia Małogoszcz, Lotos Asfalt Sp. z o.o. Gdańsk, Lotos Asfalt Sp. z o.o. Jasło, Grup, a LOTOS S.A., Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., Południowy Koncern Energetyczny S.A, , Elektrownia Skawina S.A., Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A., ANWIL S.A., EuRoPol GAZ S.A. Solvay Poland Sp z o.o., Polskie LNG, AMerigas, CIECH Soda Polska S.A. ; CIECH Vitrosilicon S.A.

Podmioty dla których uczestniczył w opracowaniu dokumentacji na III okres

PKN ORLEN S.A

CEMENTOWNIE „Grupy OŻARÓW S.A.”

Zakłady Azotowe w Tarnowie-MościcachS.A

I wiele innych.

mgr inż. Wojciech Piskorski

Konsultant, szkoleniowiec, manager, przedsiębiorca, audytor,

Doświadczenie zawodowe zdobywał począwszy od pracy w administracji państwowej (WIOŚ), poprzez pracę w przemyśle chemicznym (Zakłady Azotowe w Tarnowie Mościcach S.A.), gdzie między innymi realizował program „Responsible Care", analizę ryzyka w procesach przemysłowych. Kolejnym etapem pracy była spółka ABM SOLID S.A., w której to firmie nadzorował wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania (ISO 9001 oraz ISO 14001).

Od 2000 roku czynny audytor w firmie Det Norske Veritas Poland sp. z o.o. Poprzez kolejne szczeble wtajemniczenia zdobywał kompetencje audytora
i audytora wiodącego systemów zarządzania ISO 9001 i ISO 14001. W ramach pracy w DNV pełnił obowiązki dyrektora oddziału w Katowicach. Nadal współpracuje z tą firmą, jako audytor, świadcząc usługi, jako niezależny podwykonawca.

Od 2003 roku był odpowiedzialny za zorganizowanie w Polsce usług weryfikacyjnych związanych ze zmianami klimatu. Prowadził, w 2004 roku, pierwsze w Polsce szkolenie dla weryfikatorów. Poprzez organizację i uczestnictwo w wielu konferencjach i szkoleniach dotyczących zasad rozliczania i weryfikacji emisji promuje spójne i przejrzyste rozwiązania w tym zakresie. Zarządzając, w ramach DNV, usługami w zakresie zmian klimatu, doprowadził do sukcesu DNV Polska w postaci weryfikacji ponad 60% przydzielonej emisji
w kolejnych latach 2004-2007. Jednocześnie działania w zakresie mechanizmów elastycznych Protokołu z Kioto doprowadziły do utworzenia zespołu, który już w 2004 roku uczestniczył w walidacji projektów JI na terenie Polski. Tworzy metodyki dla Systemu Zielonych Inwestycji w Polsce, które z powodzeniem stosowane są prze Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Od roku 2008 Tworzy spółkę Carbon Risk Management Partners, a od roku 2010 r.
Od 2010 do października 2015 jest Prezesem i współwłaścicielem Spółki Consus Carbon Engineering Sp z o.o.
W latach 2014-2016, współtwórca, wynalazca i CTO w spółce LGM S.A, gdzie wniósł swoje rozwiązanie związane z systemem zarządzania odbiorem mocy z prądnic.

Kwalifikacje i Osiągnięcia

Aktualnie prowadzi własną działalność doradczą, która obejmuje wszystkie ww. tematy a także ogólnie pojęte doradztwo w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Na zaproszenie Ministerstwa Ochrony Środowiska Kazachstanu, prowadził między innymi szkolenie dla weryfikatorów emisji gazów cieplarnianych w Kazachstanie w 2015r.

W ramach prowadzonych spółek, realizował prace związane z doradztwem w zakresie EU ETS, ale także rozwija nowe usługi, w tym raportowanie pozafinansowe, obliczenia śladu węglowego (Carbon Footprint) oraz efektywności energetycznej. Wykonawca licznych audytów energetycznych oraz efektywności energetycznej.

Zespół, którym kierował, z sukcesem zrealizował prace związane z obliczeniami Śladu Węglowego produktów i organizacji dla największych spółek chemicznych oraz wydobycia i przetwórstwa metali kolorowych. (między innymi Grupa Azoty, KGHM, Nitrochem i inne.).

W ramach konsorcjum z Multiconsult Polska zrealizował prace dotyczące obliczenia śladu węglowego dla PKP IC.

Uczestniczył w szkoleniu oraz opracowywaniu planów zarządzania środowiskiem dla ponad 500 stacji paliw PKN ORLEN S.A. w ramach projektu Bezpieczna Stacja.

Autor wielu artykułów w prasie, prelegent na licznych konferencjach poświęconych rynkowi CO2, zrównoważonemu rozwojowi i weryfikacji raportów rocznych. Doświadczony szkoleniowiec w zakresie systemów zarządzania serii ISO 14001, 9001, 5001 i innych. Autor prostych i skutecznych narzędzi do analizy ryzyka w procesie monitorowania emisji. Uczestniczył w pracach nad weryfikacją, analizami w zakresie monitorowania, obliczania emisji, optymalizacji procesu zbierania danych itp. dla wielu podmiotów.

Z sukcesem pomaga podmiotom w zakresie pozyskania tzw. Białych Certyfikatów, dodatkowych uprawnień do emisji, rozwiązuje trudne, często prawne problemy związane z monitorowaniem, rozliczaniem uprawnień oraz np. wyjściem instalacji z systemu EU ETS. Prowadzi specjalistyczne szkolenia mające na celu budowanie kompetencji w zakresie monitorowania, weryfikacji, oceny ryzyka i zarządzania aspektami środowiskowymi a także zarządzania energią.

Swoje doświadczenie audytorskie w zakresie redukcji emisji wykorzystywał na przykład wspierając program Leśnych Gospodarstw Węglowych w ramach współpracy z Fundacją#13 jako jednostka audytorska.


Wybrane podmioty

Wybrane podmioty, dla których realizował prace
(weryfikacja, szkolenia, analizy strategiczne, obliczenia emisji, ślad węglowy):

KGHM Polska Miedź S.A. Lubin, KGHM Polska Miedź S.A. Polkowice, KGHM Polska Miedź S.A. Głogów,KGHM Polska Miedź S.A. Legnica, Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., PGE Górnictwo i Energetyka S.A., Cementownia Kraków - Nowa Huta Sp.z o.o., Dyckerhoff Polska Sp. z o.o., "Grupa Ożarów" S.A.’ Cementownia Rejowiec S.A., Cementownia "Warta" S.A., Cementownia Odra S.A., Elektrociepłownia EC Nowa, Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o., ELANA ENERGETYKA Sp. z o.o., Elektrociepłownia Chorzów "ELCHO" Sp. z o.o., Elektrownia Połaniec S.A. - Grupa Electrabel Polska, Górażdże Cement S.A. Cementownia Górażdże, Hortex Holding S.A. O/ZPOW, Zakłady Koksownicze "Zdzieszowice" Sp. z o.o., LAFARGE CEMENT S.A., Cementownia Kujawy, LAFARGE CEMENT S.A., Cementownia Małogoszcz, Lotos Asfalt Sp. z o.o. Gdańsk, Lotos Asfalt Sp. z o.o. Jasło, Grup, a LOTOS S.A., MICHELIN POLSKA S.A., MONDI ŚWIECIE S.A.Nordzucker Polska S.A, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., Południowy Koncern Energetyczny S.A, Elektrownia Skawina S.A., Elektrownia "Stalowa Wola" S.A., StoraEnso Poland S.A., Zakłady Azotowe "Puławy" S.A., Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A., Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A., ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A., VATTENFALL HEAT Poland S.A., ANWIL S.A., EuRoPol GAZ S.A. Zakłady Chemiczne ZACHEM, CHEMEKO Sp. z o.o.,Firma Oponiarska Dębica S.A, Opoczno S.A. Ceramika, Solvay Poland Sp z o.o., Polskie LNG, AMerigas, Multiconsult, PKP Intercity S.A. I wiele innych.

Wybrane podmioty dla których uczestniczył

w opracowaniu dokumentacji na III okres

PKN ORLEN S.A

Grupa PGE

Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A

Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Solvay Poland Sp z o.o.

Polskie LNG


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.