Key areas 

 

 • Life cycle assessments (LCA) 
 • Carbon footprint calculations of organizations and products (according to GHG Protocol and ISO 14064/14067
 • Calculations of other environmental footprint categories PEF/OEF
 • International EPD declarations
 • Full support of the EU ETS
 • Analysis and consulting on

             CO2 Performance Ladder

             Carbon Disclosure Project

 

About us

 

We are a group of experts with years of experience in industry and science. We form flexible teams focused on meeting the expectations of our clients.  You can get additional information and biographies of key figures by clicking...

What we do

 

We specialize in international environmental requirements and quantification of specific categories of environmental footprints. We support companies, suggest solutions, and strengthen the competitiveness of our clients. We prepare reports, assessments and declarations.

Carbonium

Czytaj dalej  Read more

Czytaj dalej

Read more

Czytaj dalej

Read more

Główne specjalności 

 

 • Oceny cyklu życia (LCA) 

 • Obliczenia śladu węglowego organizacji i produktów (wg GHG Protocol oraz ISO 14064/14067

 • Obliczenia pozostałych kategorii śladu środowiskowego PEF/OEF

 • Międzynarodowe deklaracje EPD

 • Pełna obsługa EU ETS

 • Analizy CO2 Performance Ladder; Carbon Disclosure Project

 

Carbonium -  Zespół ekspertów

Carbonium Expert Team 

  LCA | CFP | CFO | PEF | OEF | EPD | EU ETS

pomiary efektywności środowiskowej w cyklu życia produktów i organizacji

life cycle environmental performance of products and organisations 

O nas

 

Jesteśmy grupą ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w przemyśle i nauce. Tworzymy elastyczne zespoły  nastawione na zaspokojenie oczekiwań naszych Klientów.  Dodatkowe informacje uzyskasz oraz biogramy kluczowych postaci  poznasz klikając...

Co robimy

 

Specjalizujemy się w międzynarodowych wymogach dotyczących środowiska oraz  kwantyfikacjach poszczególnych kategorii śladów środowiskowych. Wspomagamy firmy, podpowiadamy rozwiązania, wzmacniamy konkurencyjność naszych Klientów. Przygotowujemy raporty, oceny oraz deklaracje.