Carbonium -  Zespół ekspertów

Carbonium Expert Team 

O nas...   About us...

 

Czytaj dalej / Read more

    Dysponujemy wiedzą, doświadczeniem i charakteryzuje nas życzliwe i otwarte podejście do naszych klientów oraz ich problemów. Nasze raporty dotyczące cyklu życia (LCA), kwantyfikacji śladu węglowego oraz opracowane przez nas deklaracje EPD przechodziły międzynarodową weryfikację.

    Długoletnie doświadczenie w dziedzinie ochrony środowiska oraz zarządzania przekładamy na pomoc firmom chcącym się rozwijać i rozszerzać swoje fundusze portfelowe oraz pokonywać bariery związane z AKTUALNYMI wymogami ochrony środowiska.   

   Do każdego zadania, którego się podejmujemy powoływany jest adekwatny do problematyki Zespół Ekspertów.  Są to osoby o sprawdzonych i zweryfikowanych kompetencjach i dające rękojmie osiągnięcia celu oczekiwanego przez Klienta. 

 

    We have the knowledge, experience and we are characterized by a friendly and open approach to our clients and their problems. 

    Our Life Cycle Assessment (LCA) reports, carbon footprint quantification and the EPD statements we have developed have been verified by international auditors.

    We translate our long-standing environmental and management experience into helping companies looking to grow and expand their portfolio funds and overcome barriers related to ACTUAL environmental requirements. 

         For each task we undertake, a Team of Experts is appointed that is adequate to the issues.  These are people with proven and verified competence and give guarantees of achieving the goal expected by the Client. 

Jesteśmy  profesjonalistami

Przekonaj się sam

Jesteśmy  profesjonalistami

Przekonaj się sam

O    nas....

Carbonium