Przygotowywaliśmy raporty z kwantyfikacji śladu

węglowego produktów i organizacji; raporty LCA,

deklaracje EPD, oceny projektów inwestycyjnych

oraz służymy bieżącym doradztwem w kwestiach

środowiskowych.

Opracowane przez nas Środowiskowe Deklaracje Produktu

(EPD) są zweryfikowane, zarejestrowane i publikowane przez

międzynarodowych operatorów.  

 

We have prepared carbon footprint quantification reports for products

and organisations; LCA reports, EPD declarations, investment project assessments and provide ongoing advice on environmental issues.
The reports & Environmental Product Declarations (EPDs) we have developed are verified, registered and published by international operators.

Poprzez firmy konsultingowe EY, Multiconsult, CertyNergia udzielaliśmy wsparcia m.in.

 

 

We have provided support to some of Europe's largest players through recognised consultancies

Nasze raporty są podstawą podejmowania przez Klientów decyzji biznesowych, a opracowane deklaracje EPD poprawiają rynkową konkurencyjność.

 

Our reports are the basis for clients' business decisions, and the developed EPD declarations improve market competitiveness.

Carbonium -  Zespół ekspertów

Carbonium Expert Team 

Nasze realizacje...   Our projects...

 

Fragmenty naszych raportów: 

Excerpts from our reports
 

 

 

Zaufali nam  m.in.:

Among others,

we have been trusted by

 

 • Grupa Azoty Tarnów

 • Kopalnie Siarki Siarkopol

 • Zakłady Azotowe w Kędzierzynie

 • Saint Gobain

 • Track Tec

 • Hitachi

 • Silecol grupa Pfleilderer

 • Fiberhost

 • Corotop

 • Smulders Group

 • Matrix Polymers

 • Mikomax

 •        etc.

 

 

Przykładowe realizacje CBR:

Carbonium