W analizach korzystany z profesjonalnych narzędzi informatycznych oraz certyfikowanych baz danych

Carbonium -  Zespół ekspertów 

domena:  CFP | CFO | LCA | EPD | EU ETS

Nasza oferta:

 

Standarowy ślad środowiskowy zawiera wiele wskaźników min. ślad węglowy związany z emisjami gazów cieplarnianych wpływających na klimat, ślad wodny, eutrofizację, uszczuplenie zasobów naturalnych. Każda z tych kategorii posiada specyficzny wskaźnik charakteryzujący wielkość oddziaływania. W przypadku śladu węglowego ma on związek z wielkością emisji gazów cieplarnianych przeliczonych na ekwiwalent emisji dwutlenku węgla.

 

Sformalizowaną formą prezentacji śladu środowiskowego produktu jest publikacja EPD (Environmental Product Declaration) – Deklaracja Środowiskowa Produktu. Deklaracja taka zawiera zazwyczaj wszelkie istotne informacje będące wynikami obliczeń związanych z różnymi kategoriami wpływu cyklu życia produktu na środowisko, zdrowie, efektywność energetyczną itp. Przed publikacją deklaracja taka jest weryfikowana przez upoważniony podmiot zewnętrzny.

 

Podstawą wszelkich środowiskowych ocen produktów jest OCENA CYKLU ŻYCIA (LCA Life Cycle Assessment) – posiadamy doświadczenie w wykonaniu takich ocen i możemy pomóc je wykonać dla Waszej firmy. Posiadamy doświadczenie w wytypowaniu  parametrów,  przeprowadzeniu inwentaryzacji wielkości  służących sporządzeniu LCA.

 

Ocena śladu środowiskowego to naturalna kolej rzeczy po ISO 9001, ISO 14001, też wynika z norm ISO 14040/14044, ISO 14025, EN 15804, a w niedalekiej przyszłości będzie obowiązkiem, bo już jest zaleceniem

 

 

 

 

 

 

 

p. 3.1: Państwa członkowskie powinny stosować odpowiednio metodę oznaczania śladu środowiskowego w polityce obejmującej dobrowolny pomiar efektywności środowiskowej w cyklu życia produktów lub organizacji

 

Prowadzimy oraz wspomagamy prowadzenie pomiarów efektywności środowiskowej w cyklu życia produktów i organizacji. 

Od 2005 r. prowadzimy pełną obsługę w zakresie EU ETS, od pozyskania zezwolenia po optymalizacje sposobu monitorowania i rozliczanie wielkości emisji i poziomów działalności podinstalacji.

 

Wykonujemy: 

 

  • Oceny cyklu życia LCA wg norm ISO 14040 / ISO 14044

  • Deklaracje EPD (Environmental Product  Declaration) 

  • Oceny śladu węglowego organizacji lub produktu  wg GHG Protocol, norm ISO 14064,  ISO 14067 

  • Obsługę firm w zakresie EU ETS

  • Obliczenia wymaganych i zalecanych  kategorii śladu środowiskowego 

  • Specjalizujemy się w produktowych CFP oraz Scope 3 dla dowolnych organizacji

  • Wspomagamy wdrażanie CO2_Performance Ladder

  • Tworzymy raporty niefinansowe ESG z elementami związanymi ze środowiskiem 

  • Wspomagamy spełnianie warunków CDP

Carbonium